Akce 2015

BŘEZEN

14.3.                Dětský karneval – KD Dolní Věstonice

20.-23.3.         Jarní vinařská stezka – Pavlov

21.-22.3.         Jaro v Café Fara

29.3.                Zdobení Skořápkovníku – Dolní Věstonice

DUBEN

 

2.-5..4.             Průvod hrkačů – Dolní Věstonice

5.4.                  Vinný košt – Dolní Věstonice

3.-6.4.             Velikonoce v Café Fara

17.-19.4.         Přes 3 sklepy – Pavlov

22.4.                Den Země – Dolní Věstonice

19.4.                Pouť ke sv.Jiří – Klentnice

25.4.                Okolo Pálavy – Pavlov,Mikulov

30.4.                Pálení čarodějnice – Dolní Věstonice

KVĚTEN

2.-3.5.             Otevření biosférické lokality Vysoká zahrada – Dolní Věstonice

9.5.                  Vinný košt – CM Jožky Severína

10.5.                Den Matek – Dolní Věstonice

30.5.                Den dětí – Dolní Věstonice

ČERVEN

6.6.                  Cyklosoutěž 2014 – Café Fara Klentnice

6.6.                  Dětský den – Horní Věstonice

19.-21.6.         Znovuzrození Venuše – Dolní Věstonice

26.-28.6.         Svatojánský jarmark– Café Fara Klentnice

27.-28.6.         Los Glgos Deutz – Fahr Cup 2015 – Malá kopaná – Horní Věstonice

ČERVENEC

4.7.                  Den otevřených sklepů + Červencová noc – Horní Věstonice,Dolní Věstonice

10.-12.7.         Pálavský festival dračích lodí – Pavlov YC Dyje

24.-25.7.         Babské hody – Dolní Věstonice

SRPEN

8.-9.8.              Tradiční krojované hody – Horní Věstonice

ZÁŘÍ

11.-13.9.         Pálavské vinobraní - Mikulov

19.9.                Vinařská stezka 2014 – Pavlov